Od niedawna, stosunkowo łatwo jest zostać prywatnym śledczym, gdyż odpadł już wymóg zdawania egzaminu państwowego.  Dlatego też licencję detektywistyczną może otrzymać osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 21 lat, ma co najmniej średnie wykształcenie, a ponadto nie toczy się wobec niej postępowanie karne oraz nie była prawomocnie skazana, ani dyscyplinarnie wyrzucona ze służb mundurowych.

Czym powinien wykazać się kandydat na detektywa?

Kandydat na detektywa musi przede wszystkim wykazać się odpowiedzialnością oraz zdolnością psychiczną do tego rodzaju pracy.  Potwierdzić taką zdolność powinno orzeczenie lekarskie, a także powinno dostać się nienaganną opinie potwierdzoną przez komendanta powiatowego policji, a także odbyć szkolenie w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji, niejawnych przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, czyli zasięgnięcie informacje o tym, jak prowadzić biuro detektywistyczne.

Czy to już wszystko?

Po spełnieniu tych wszystkich wymagań, licencje osoby świadczącej usługi detektywistyczne wydaje Komendant Wojewódzki Policji.  Wydaje on również licencje, a nowy detektyw trafia także do rejestru detektywów prowadzonego przez MSWiA.  Z danych wynika, że w kolejnych latach z drastycznie wzrosła liczba osób trudniących się usługami detektywistycznymi.