Twarda woda to problem dość powszechny w Polsce.  Twardość występuje na skutek rozpuszczalnych w wodzie soli wapnia, magnezu, a także metali.  Woda tego rodzaju kamienieje i należy ją zmiękczyć, aby nadawała się do picia, a także do użytku lub gotowania.  Nadmierna twardość wody jest zjawiskiem niepożądanym, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i w przypadku zwykłej konsumpcji. Używając tego rodzaju wody mamy w gospodarstwie domowym do czynienia z kamiennym osadem, który powstaje na garnkach, podczas podgrzewania oraz na czajnikach w trakcie gotowania wody.

Metody zmiękczania wody

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z niej sposób całkowity lub przynajmniej częściowy takich związków jak rozpuszczalnych sole wapnia, magnezu oraz niektórych wielu wartościowych metali.

Zmiękczacze wody

Urządzenia dzieli się przede wszystkim według ilości wody jaką mają zmiękczyć, czyli zgodnie z wydajnością ich pracy.  Podział można dokonać również rozróżniając zmiękczacze do użytku domowego oraz zmiękczacze stosowane do celów przemysłowych, a także do uzdatniania wody w większych sieciach wodociągowych.